ANSAT HOS DANARTIST APS

Ansat hos Danartist ApS – Orientering om dine rettigheder ifølge persondataloven Du har ifølge lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) ret til at blive orienteret om indsamling og enhver anden form for behandling af oplysninger om dig under din ansættelse hos Danartist ApS Du får i det følgende en kort orientering om oplysninger, som behandles om dig hos Danartist ApS. Oplysninger kommer hovedsageligt fra dig selv, men de kan også være modtaget fra andre, f.eks. folkeregisteret, din kommune, SKAT, din læge (erklæring ved sygefravær). De oplysninger som behandles under din ansættelse, kan være almindelige oplysninger, jf. persondatalovens § 6, følsomme oplysninger jf. persondatalovens § 7 og andre rent private oplysninger, jf. persondatalovens § 8. Der kan f.eks. være tale om oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr.nr., ansættelsessted, uddannelse, skattefradrag, trækprocent, arbejdstid iflg. Stempelurs oplysninger, flextid, præsteret arbejdstid, bevilget telefon, bevilgede personalegoder, bevilget orlov, fravær af forskellige årsager, § 56 aftale, lønaftaler, anmeldelse af arbejdsskade, aftale om ansættelse på særlige vilkår. Oplysningerne bruges til løn- og personaleadministrative opgaver i forhold til dig, så Danartist ApS kan leve op til sine forpligtelser som arbejdsgiver. Det kan eksempelvis være i forhold til rekruttering og ansættelse, lønforhandling, beregning i forbindelse med lønudbetaling, afregning af skat og pension og ferieregnskab, registrering af fravær, administration af barsels- og adoptionsorlov, anmodning om dagpengerefusion og vurdering af om du opfylder dine forpligtelser i ansættelsesforholdet. Videregives oplysningerne til andre? Oplysningerne om dig videregives til f.eks. SKAT (løn og andre skattepligtige ydelser), pensionsselskaber (beløb, ansættelses- og pensionsforhold), din bank (lønudbetaling), din kommune (dagpengerefusion, ansættelse på særlige vilkår). Hos Danartist ApS samarbejder vi med Bluegarden, der behandler, de af os givne oplysninger til honorar og lønningsregnskab. Oplysninger om dig kan derfor også blive videregivet til Bluegarden. Danartist ApS revisor kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelsen af en revision eller kontrol. Danartist ApS advokat kan få oplysninger om dig i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig – At gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig. At kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Hvis du er utilfreds med Danartist ApS’s behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside: Datatilsynet.dk. Du kan få flere oplysninger om Danartist ApS behandling af oplysninger om dig, som ansat ved at kontakte Danartist ApS på mail@danartist.dk eller hos Danartist ApS direktør. Du kan også finde reglerne om behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: Datatilsynet.dk